1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Δημητριάδης Στεφ.Δ | Dimitriadis S. D.
  5. 1947
  6. 209-215
    • The resistance of sclerotics of the fungus Selerotinia Sclerotiorum Lib. (Masse) in bichlore of mercury is being studied. The results from the study are presented.
    • Μελετάται η ανθεκτικότητα των σκληρωτίων του μύκητα selerotinia selerotiorum lib. (massee) σε διχλωριούχο υδράγυρο. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης.