ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΟΣ ΤΩΝ ΣΚΛΗΡΩΤΙΩΝ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΣ SELEROTINIA SELEROTIORUM LIB.(MASSEE) ΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΧΛΩΡΙΟΥΧΟΝ ΥΔΡΑΓΥΡΟΝ

ON THE RESISTANCE OF SCLEROTICS OF THE SELEROTINIA SELEROTIORUM LIB. (MASSE) IN BICHLORE OF MERCURY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Δημητριάδης Στεφ.Δ | Dimitriadis S. D.
  5. 1947
  6. 209-215
    • The resistance of sclerotics of the fungus Selerotinia Sclerotiorum Lib. (Masse) in bichlore of mercury is being studied. The results from the study are presented.
    • Μελετάται η ανθεκτικότητα των σκληρωτίων του μύκητα selerotinia selerotiorum lib. (massee) σε διχλωριούχο υδράγυρο. Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της μελέτης.