1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Rallis K. N. | Ράλλης Κ. Ν.
  5. 1938
  6. 155-162
    • A list of archibishops that bear the ecclesiastical title of "superior" and "exarch".
    • Κατάλογος μητροπολιτών που κατήχαν τον εκκλησιαστικό τίτλο του υπέρτιμου και του έξαρχον.