ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΕΡΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΩΝ

CONCERNING THE ECCLESIASTICAL TITLES OF SUPERIORS AND EXARCHS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Rallis K. N. | Ράλλης Κ. Ν.
  5. 1938
  6. 155-162
    • A list of archibishops that bear the ecclesiastical title of "superior" and "exarch".
    • Κατάλογος μητροπολιτών που κατήχαν τον εκκλησιαστικό τίτλο του υπέρτιμου και του έξαρχον.