Ελληνικά
Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2008
80 σελ.
0369-8106
  • Προεδρία Κωνσταντίνου Δρακάτου

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2008, τόμος 83ος : Τεύχος δεύτερον: Τάξις των γραμμάτων και καλών τεχνών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Προεδρία Κωνσταντίνου Δρακάτου
    1. Ακαδημία Αθηνών -- Πρακτικά