Ελληνικά
Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2007
181 σελ.
0369-8106
  • Προεδρία Παναγιώτου Λ. Βοκοτόπουλου

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2007, τόμος 82ος : Τεύχος τρίτον : τάξις των ηθικών και πολιτικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Προεδρία Παναγιώτου Λ. Βοκοτόπουλου
    1. Ακαδημία Αθηνών -- Πρακτικά