1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Trikkalinos John | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1950
  6. 368-375
    • A study on the Aemonion-Kotyli coal beds which present "legnite" deposits, the composition of coal bearing horizon. Also, a comparison is made between beds of the area Aemonion - Kotyli and of lignitiferous beds of the area Macedonia west Thracea.
    • Μελέτη των λιθανθρακοφόρων αποθέσεων της περιοχής Αιμονίου-Κοτύλης, που παρουσιάζει κατόπιν κοιτασματολογικών τομών, τη σύνθεση του λιθανθρακοφόρου ορίζοντα. Επίσης, γίνεται σύγκριση μεταξύ των στρωμάτων της περιοχής Αιμονίου Κοτύλης και των λιγνιτοφόρων στρωμάτων της περιοχής Μακεδονίας - Δυτ. Θράκης.