ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓΓΙΣΜΟΥ ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΑΛΙΠΑΣΤΟΥΣ ΙΧΘΥΣ

INHIBITION OF ENZYMATIC PHENOMENA OF THE RANDICITY IN THE GREEK SALTED AND PRESSED FISH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Kelaiditis George | Κελαϊδίτης Γ.
  5. 1950
  6. 334-343
    • The possibility of using hydrolytic oxidized substances is proven in order for them to dissolve easily in brine. These substances surround completely the fattly molecules which are protected from oxidization.
    • Αποδεικνύεται η δυνατότητα χρήσεως υδροδιαλυτικών ενοξειδώτων ουσιών, ώστε να διαλύονται εύκολα στην άλμη. Οι ουσίες αυτές περιβάλλουν εξ ολοκλήρου τα μόρια των ιχθυελαίων, τα οποία προφυλάσσονται από την οξείδωση (ταγγισμό).