ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1950
  6. 249-251
    • M. Marsela's book "Fishing and fish" is presented which states various ways of fishing. Also, many observations are written as well as the author's knowledge which he obtained while fishing.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Μαρσέλου "Το ψάρεμα και τα ψάρια", το οποίο αναφέρει ποικίλους τρόπους αλιείας. Παρουσιάζονται επίσης διάφορες άλλες παρατηρήσεις και γνώσεις που απέκτησε ο συγγραφέας απ' την αλιεία.