ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΜΕΣΟΖΩΙΚΩΝ ΗΦΑΙΣΤΕΙΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ ΤΗΣ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ

CONCERNING THE PRESENCE OF MESOZOK VOLCANOS IN THE PENINSULA OF PERACHORA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951) | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1950
  6. 102-108
    • The presence of old volcanos is ascertained in the Peninsula of Perachora lenked with the Jura-Paleocretaceous flints of the eastern Greece series in which they meet.
    • Διαπιστώνεται η παρουσία, στη χερσόνησο της Περαχώρας παλαιών ηφαιστειτών, συνδεόμενων προς τους Ιουρασικούς-παλαιοκρητιδικούς σχιστοκερατολίθους της σειράς Αν. Ελλάδος, εντός των οποίων συναντώνται.