Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΕΡΑΤΟΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΣ ΤΟΥ ΚΟΝΙΚΛΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ

THE EXPERIMENTAL CORNEA-CONJUCTIVITIS OF THE RABBIT FOLLOWING INJECTIONS OF LEUKEMIC FACTORS. PRESENCE OF ENDOCELLULAR MOLECULES. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1950
  6. 48-50
    • Injections are being made in rabbits corneas containing leukemic factors. The injection's material is presented and the presence of endocellular molecules is explained.
    • Γίνονται εμβολιασμοί επί του κερατίου κονίκλων δια διαφόρων λευχαιμικών προϊόντων. Παρουσιάζεται το υλικό των εμβολιασμών και εξηγείται η παρουσία των ενδοκυτταρίων σωματίων.