Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2009, τόμος 84ος : Τεύχος δεύτερον: Τάξις των γραμμάτων και καλών τεχνών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
  3. gre
  4. Ακαδημία Αθηνών
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2009
  6. 323 σελ.
  7. 0369-8106
    • Προεδρία Πάνου Λιγομενίδη
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές