ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣΕΩΣ ΕΝ ΤΗ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΑΔΙ

THE PROBLEM OF THE RIGHT TO CHOOSE IN ANCIENT GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954)
  5. 1948
  6. 283-290
    • The present study forms the continuation of a previous study where the various hypotheses relevant to the issue of the right to choose in the physical world, are analyzed.
    • Αποτελεί συνέχεια προηγούμενης μελέτης όπου αναλύονται οι διάφορες υποθέσεις σχετικές με το θέμα της ελευθερίας της βουλήσεως στον φυσικό κόσμο.