Ελληνικά
Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2012
148 σελ.
  • Προεδρία Γεωργίου Ι. Κοντόπουλου

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2012, τόμος 87ος : Τεύχος τρίτον : τάξις των ηθικών και πολιτικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Προεδρία Γεωργίου Ι. Κοντόπουλου