ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 100ΕΤΗΡΙΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

SOLEMNISATION OF THE HUNDENYTH ANNIVERSARY FROM THE BIRTHDAY OF GEORGE PAPANICOLAOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1983
  6. 703-714
    • Extended analysis of the life and the scientific activities of the great greek doctor George Papanikolaou.
    • Εκτεταμένη ανάλυση της ζωής και του έργου του μεγάλου έλληνα ιατρού Γεωργίου Παπανικολάου.