Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών, 2011
194 σελ.
0369-8106
  • Προεδρία Απόστολου Σ. Γεωργιάδη

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2011, τόμος 86ος : Τεύχος τρίτoν : τάξις των ηθικών και πολιτικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Προεδρία Απόστολου Σ. Γεωργιάδη
    1. Ακαδημία Αθηνών -- Πρακτικά