ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mariolopoulos Ilias | Μαριολόπουλος, Ηλίας Γ. (1900-1991)
  5. 1983
  6. 410-411
    • Presentation of the book under the title "La Grece Actuelle. Dixieme member de la communaute Europeenne". In this book the formulation, the morphology, the climate, the agricultural life, the manufacture, the population and various others activities of greek people are described.
    • Παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο "La Grece Actuelle. Dixieme membre de la communaute Europeenne". Στο βιβλίο περιγράφεται λεπτομερώς ο σχηματισμός, η μορφολογία, το κλίμα, η αγροτική ζωή, η βιομηχανία, ο πληθυσμός και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων της Ελλάδος.