ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ Κ. EDGAR FAWRE, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

OFFICIAL RECEPTION FOREIGN PARTICIPAN OF THE ACADEMY MR. EDGAR FAWRE, OF ACADEMY OF FRENCH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παλλάντιος, Μενέλαος (1914-2012)
  5. 1983
  6. 386-390
    • Greetings in greek and french language in honowr of the foreign participan of the academy mr. Edgar Fawre.
    • Χαιρετισμός σε ελληνική και γαλλική γλώσσα προς τιμήν του ξένου εταίρου της Ακαδημίας κ. Edgar Fawre.