ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καρμίρης, Ιωάννης (1904-1992)
  5. 1983
  6. 247-251
    • Presentation of the orthodoxe's center of the World-Wide Patriarchafe book which deals with the second universal meeting.
    • Παρουσιάζεται βιβλίο του ορθοδόξου κέντρου του Οικουμενικού Πατριαρχείου που εδρεύει στη Γενεύη με θέμα την Β΄ Οικουμενική Σύνοδο.