Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2010, τόμος 85ος : Τεύχος τρίτoν : τάξις των ηθικών και πολιτικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
  3. gre
  4. Ακαδημία Αθηνών
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2010
  6. 216 σελ.
  7. 0369-8106
    • Προεδρία Κωνσταντίνου Σβολόπουλου
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές