Ελληνικά
Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2010
216 σελ.
0369-8106
  • Προεδρία Κωνσταντίνου Σβολόπουλου

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2010, τόμος 85ος : Τεύχος τρίτoν : τάξις των ηθικών και πολιτικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Προεδρία Κωνσταντίνου Σβολόπουλου
    1. Ακαδημία Αθηνών -- Πρακτικά