ΑΝΤΙΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΙΚΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ

ANTI-MENINGCOCCYX ANTIBODIES IN MOTHERS AND NEW-BORNS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Τριχόπουλος, Δημήτριος (1938-2014) | Serie Ch. | Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992) | Καλαποθάκη Β | Κρεμαστινός Τ. | Koumadakis E. | Κουμαντάκης Ε. | Kremastinos T.
  5. 1983
  6. 100-107
    • The present study is refered to the multiplication of the anti-meningcoccyxes autibodies anti-A, anti-B and anti-C in serious number of mothers and new-borns during the delivery. There were studied the analogy of the possive passage of the antibodies via the mother's placenta to the new-born and the relation of the antibodies title between mother and newborn where it was ascertained that there is a positive connection between the title of antibodies anti-A, anti-B of the mothers and new-borns and moreover, strong positive connection between those of mothers antibodies anti-C and those of the new-borns.
    • Στην εργασία αυτή μελετάται ο επιπολασμός των αντιμηνιγγιτιδοκοκοκκών αντισωμάτων αντι- Α, αντι- Β, και αντι- C, σε σημαντικό αριθμό μητέρων και νεογέννητων κατά τον τοκετό. Μελετήθηκε η αναλογία της παθητικής διαβάσης, των αντισωμάτων μέσω του πλακούντα από τη μητέρα στο νεογέννητο και η σχέση του τίτλου των αντισωμάτων μεταξύ μητέρας και νεογέννητου όπου διαπιστώθηκε ότι, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του τίτλου των αντισωμάτων αντι-Α, και αντι- Β, των μητερών και των νεογέννητων και ισχυρή θετική συσχέτιση μεταξύ των αντισωμάτων αντι-C των μητέρων και εκείνων των νεογέννητων.