ΟΡΟΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΗΝΙΓΓΙΔΟΚΟΚΚΙΚΚΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΦΟΡΙΑΣ

SERUM-EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE MENINGCOCCYX OF GERM-CARRYING (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βασιλειάδης,Πέτρος (1907-1992) | Καλαποθάκη Β | Τριχόπουλος, Δημήτριος (1938-2014) | Serie Ch. | Κακλαμάνης Ε. | Basiliadis P. | Kaklamani E.
  5. 1983
  6. 51-67
    • Serum-epidemiological study which was carried out in healthy persons, carriers or not of meningcoccyxes, under natural conditions, without any previous vaccinations. As concerns the human material of the study, were searched out autibodies such as auti-multi-sugar A,B and C and was ascertained that during the classification of the recruits about the 1/3 were healthy carriers of meningcoccyxes. After 25 days stay in the concentration camp, the carriers analogy came up to 46%.
    • Ορο-επιδημιολογική μελέτη η οποία πραγματοποιήθηκε σε υγιή άτομα, φορείς ή μη, μηνιγγιτιδικόκκων, υπό φυσικές συνθήκες, χωρίς κανένα προηγούμενο εμβοσμό των εξετασθέντων . Στο ανθρώπινο υλικό της μελέτης αναζητήθηκαν αντισώματα αντι-πολυσακχαριδικά Α,Β, και C και διαπιστώθηκε ότι κατά την κατάταξη νεοσυλλέκτων περίπου το 1/3 ήταν υγιείο φορείο μηνιγγιτιδοκόκκων . Μετά από 25 ημερών παραμονή στα στρατόπεδα εκπαιδεύσεως η αναλογία των φορέων έφτασε το 46%.