ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

PRESIDENTIAL SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942) | Kabouroglou Dimitrios
  5. 1934
  6. 4-12
    • The new president, well known historic reseaecher presents his literary side of his activities. He refers to the maltreatment that historical figures have been submitted to from historic literature by placing them in irrelevant eras and associating them with irrelevant figures.For example : Thiseas is presented to be married to helen of Troy, Alexander the great battles with giants that have 6 arms or legs and the Duchess of Placendia has Attalo Pelasgon as a lover and Achillea as her confident.
    • Ο νέος πρόεδρος γνωστός ως ιστοριοδίφης, παρουσιάζει και την λογοτεχνική πλευρά των δραστηριοτήτων του. Αναπτύσει γλαφυρά την κακοποίηση που έχουν υποστεί γνωστά ιστορικά πρόσωπα από την ιστορική λογοτεχνία όπου τοποθετούνται σε άσχετες εποχές και συναναστρέφονται άσχετα πρόσωπα. π.χ. ο Θησεύς παρουσιάζεται να παντρεύεται την ωραία Ελένη, ο Μέγας Αλέξανδρος να πολεμά με γίγαντες με έξη χέρια και πόδια, η Δούκισσα της Πλακεντίας να έχει εραστή τον Άτταλο Πελασγό και έμπιστο του Αχιλλέα.