Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2007, τόμος 82ος : Τεύχος πρώτον : τάξις των θετικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
  3. gre
  4. Ακαδημία Αθηνών
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2007
  6. 250 σελ.
  7. 0369-8106
    • Προεδρία Παναγιώτου Λ. Βοκοτόπουλου
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές