Ελληνικά
Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2007
250 σελ.
0369-8106
  • Προεδρία Παναγιώτου Λ. Βοκοτόπουλου

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2007, τόμος 82ος : Τεύχος πρώτον : τάξις των θετικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Προεδρία Παναγιώτου Λ. Βοκοτόπουλου
    1. Ακαδημία Αθηνών -- Πρακτικά