ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ LENORMANT

PROFESSOR LENORMANT'S ADDRESSEMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942) | Kabouroglou Dimitrios
  5. 1934
  6. 257-259
    • Some biographical facts and the scientific activity of professor of surgery of the University of Paris, m. Lenormant, who comes from the well known in Greece family of France and Karl Lenormant.
    • Βιογραφικά στοιχεία και επιστημονική δραστηριότητα του καθηγητή της χειρουργικής του πανεπιστημίου του Παρισίου κ. Lenormant που ανήκει στην γνωστή Ελλάδα οικογένεια των Φραγκίσκων και Καρόλου Λένορμαν.