ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ Κ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΣΟΥΝΤΑ

ANNOUNCEMENT OF DEATH OF THE ACADEMICIAN CHRISTOS TSOUNTAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kampouroglou D | Καμπούρογλου, Δημήτριος Γρ. (1852-1942)
  5. 1934
  6. 200-201
    • Short curriculum vitar of the crased academician Christos Tsountas.
    • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αποβιώσαντος ακαδημαϊκού κ. Χρήστου Τσούντα.