Ελληνικά
Εν Αθήναις: Γραφείον Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, 2012
313 σελ.
0369-8106
  • Προεδρία Γεωργίου Ι. Κοντόπουλου

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2012, τόμος 87ος : Τεύχος πρώτον : τάξις των θετικών επιστημών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Προεδρία Γεωργίου Ι. Κοντόπουλου
    1. Ακαδημία Αθηνών -- Πρακτικά