ΡΩΜΑΪΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΟΣ

ROMAN BRIDGE ON STRIMONOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960)
  5. 1934
  6. 12-14
    • An ancient announcement relative to the ancient underwater barrier of the river Seromona. During the announcement, an effort of finding the correct date of when it was situated is made and an opinion is expressed that the barrier's goal was to stop the river's currents, trunks and branches, aiming to the bridges protection which was south from the sea and was biult during the Tiverou's empire in other words, between 14 and 47 b.c. The announcement ends with the ascertainment that the barrier could have been a protection shield for the successor of Tiverius.
    • Αρχαιολογική ανακοίνωση σχετικά με αρχαίο υποβρύχιο φράγμα του ποταμού Στρυμόνα . Κατά την διάρκεια της ανακοίνωσης γίνεται προσπάθεια χρονολογικής τοποθέτησης και εκφράζεται επίσης η άποψη ότι το φράγμα είχε σαν σκοπό να σταματήσει την ορμητική ροή του ποταμού και των συμφερομένων κορμών ή κλαδιών, αποβλέποντας στην προστασία γέφυρας η οποία βρισκόταν νότια αυτού, προς την θάλασσα και χτίσθηκε επί αυτοκρατορίας Τιβέριου μεταξύ δηλ. 14 και 47 π. χρ. Η ανακοίνωση αυτή τελειώνει με την διαπίστωση ότι το φράγμα αυτό μπορεί να ήταν προστατευτικό νεώτερης σύγχρονης του γέφυρας "διάδοχον της επί Τιβερίου κτισθείσης".