ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ"

DEPOSITION OF THE BOOK "THE GREEK REVOLUTION" (Αγγλική)

 1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
 2. Δημοσίευση
 3. Άρθρα πρακτικών
 4. Ελληνικά
 5. Κουζέας Σ. | Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966) | Κόκκινος, Διονύσιος (1884-1967)
 6. 1960
 7. 397-401
  • Πρωτότυπο
  • M. Dionisios Kokkinos introduces his 12 volume book "Greek revolution" in which he describes all the important facts of the greeks fight for their liberation.
  • Ο κ. Διονύσιος Κόκκινος καταθέτει το δωδεκάτομο έργο του "Ελληνική Επανάστασις", στο οποίο εξιστορούνται όλα τα σημαντικά γεγονότα του αγώνα των ελλήνων για την απελευθέρωσή τους.