ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ "Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ" ΚΑΙ "Η ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΟΚΡΑΤΙΑ"

BOOK PRESENTATIONS OF "SMIRNI'S CHURCH" AND "THE REVIVAL OF OUR MARITIME POWER DURING TURKISH DOMINATION" (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπρατσιώτης Παναγιώτης | Φωκάς, Δημήτριος (1866-1966) | Phokas Dem.
  5. 1960
  6. 349-352
    • M. Christos Solomonidou's book "Smirni's church" is presented which describes the ecclesiastical way of life of the city in it's historic progress until it's destruction. Also, m. Konstantinos Alexandris's book "The revival of our maritime power during Turkish domination" is presented which provides information about the greek maritime power.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Χρήστου Σολομωνίδου "Η εκκλησία της Σμύρνης", στο οποίο περιγράφεται η εκκλησιαστική ζωή της πόλεως στην ιστορική της εξέλιξη μέχρι την καταστροφή της. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Κωνστ. Αλεξανδρή, "Η αναβίωση της θαλάσσιάς μας δυνάμεως κατά την τουρκοκρατίαν", με το οποίο δίνει πληροφορίες για την ελληνική θαλάσσια δύναμη.