Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΟΣ

THE THEORY OF PLATO'S IDEAS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1960
  6. 207-228
    • Biographic facts and important moments from this great philosopher's life are presented. Also, a report on the basic principles of Plato's theory is being made.
    • Παρουσιάζονται βιογραφικά στοιχεία και στηγμιότυπα από την ζωή του μεγάλου αυτού φιλοσόφου. Παράλληλα γίνεται εκτεταμένη αναφορά στις βασικές αρχές της πλατωνικής θεωρίας.