Ελληνικά
Εν Αθήναις: Ακαδημία Αθηνών, 2012
212 σελ.
0369-8106
  • Προεδρία Γεωργίου Ι. Κοντόπουλου

Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2012, τόμος 87ος : Τεύχος δεύτερον : τάξις των γραμμάτων και των καλών τεχνών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Προεδρία Γεωργίου Ι. Κοντόπουλου
    1. Ακαδημία Αθηνών -- Πρακτικά