Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών : έτος 2012, τόμος 87ος : Τεύχος δεύτερον : τάξις των γραμμάτων και των καλών τεχνών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Πρακτικά)
  2. Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών (1926-2014)
  3. gre
  4. Ακαδημία Αθηνών
  5. Αθήνα [Εν Αθήναις]: Ακαδημία Αθηνών, 2012
  6. 212 σελ.
  7. 0369-8106
    • Προεδρία Γεωργίου Ι. Κοντόπουλου
  8. Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές