Επί τινων σημείων της θεωρίας των αριθμών : διατριβή επί υφηγεσία

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 16789
  4. GR-AtACAb10074093
  5. Ελληνικά
  6. Ρεμούνδος, Γεώργιος Ι.
  7. Εν Αθήναις: Π. Δ. Σακελλαρίου, 1904
  8. 24