1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ | Delibasis N.D. | Δελημπάσης Ν. Δ.
  5. 1965
  6. 68-78
    • Maps with no irregularities were presented with iso energetical contours which reveal a yearly atteration of positions of it's seismic centers revealing its normal behaviour of the Alpine Folding in the area of Greece.
    • Παρουσιάζονται σεισμολογικοί χάρτες με ισοενεργειτικές καμπύλες από τους οποίους προκύπτει η από έτους σε έτος μεταβολή της θέσεως των σεισμικών κέντρων, αποκαλύπτωντας έτσι την ρεολογική συμπεριφορά της Αλπικής πτυχώσεως στον ελληνικό χώρο.