ΔΕΞΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΛΥΚΟΥΔΗ

THE RECEPTION OF ACADEMIC STILIANOS LIKOUDIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπαλάνος Δημήτριος Σ | Balanos Dimitrios | Mazarakis Alexander | Μαζαράκης - Αινιάν, Αλέξανδρος (1874-1943)
  5. 1939
  6. 636-640
    • The reception of new academic, Stilianos Likoudis. Some biographic facts and his professional work.
    • Υποδοχή του νέου ακαδημαϊκού Στυλιανού Λυκούδη. Βιογραφικά στοιχεία και επαγγελματική δραστηριότητα.