Πίνακες προξενηθεισών ζημιών εις τα σχολεία του Ελληνικού κράτους υπό των Ιταλών

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. GR-AtACAb10080146
  4. Ελληνικά
  5. Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών
  6. [Αθήνα] :Υπουργείον Θρησκευμάτων κ Εθν. Παιδείας, Δ/σις Τεχνικών Υπηρεσιών , [1949;]
  7. 316