Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας, Διεύθυνσις Τεχνικών Υπηρεσιών

  1. Πρόσωπο