ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΤΣΑΡΑ

THE SCIENTIFIC MEMORIAL SERVICE OF MICHAEL KATSARA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γερουλάνος, Μαρίνος
  5. 1939
  6. 362-373
    • A detailed report on the biographic facts and on the scientific work of deceased academic, Michael Katsara.
    • Εκτενής αναφορά στα βιογραφικά στοιχεία και την επιστημονική δραστηριότητα του αποβιώσοντος ακαδημαϊκού Μιχαήλ Κατσαρά.