ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΥΚΛΕΙΔΙΟΥ ΘΕΩΡΗΜΑΤΟΣ ΟΤΙ ΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΗΛΟΥΣ ΩΣ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ

ON EUCLIDIS'S THEOREM THAT THE RATE OF CIRCLES EQUALS THE RATE OF THE SQUARES OF THEIR DIAMETERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Σταμάτης Ευάγγελος Σ
  5. 1955
  6. 410-414
    • The 2nd theorem of the XII book of elements of Euclidis is discussed that the rate of circles is equal to the rate of the squares of their diameters. This theorem is considered the first theorem of the infinite calculus in mathematical history.
    • Σχολιάζεται το Β΄ θεώρημα του ΧΙΙ βιβλίου των στοιχείων του Ευκλείδη, ότι οι κύκλοι είναι προς αλλήλους ως τα τετράγωνα των διαμέτρων. Το θεώρημα αυτό θεωρείται το πρώτο θεώρημα απιροστικού λογισμού που απαντάται στην ιστορία των μαθηματικών.