ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΑΠΩΝΑΡΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΘΗ ΜΑΤΡΙΚΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΧΑΜΑΙΜΗΛΟΥ (MATRICARIA CHAMOMILLA)

CONCERNING THE PRESENCE OF SAPONARIN IN MATRICARIA CHAMOMILLA FLOWERS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Foufas Chr.Al | Φούφας Χ.
  5. 1955
  6. 407-409
    • The presence of Saponarin in Matricaria Chamomilla flowers is being studied which are used in medicine. Saponarin is found dissolved in the epidermic cells of the white flowers.
    • Μελετάται η παρουσία της Σαπωναρίνης στα άνθη Ματρικαρίας του χαμαιμήλου, τα οποία χρησιμοποιούνται στην ιατρική. Η Σαπωναρίνη βρίσκεται διαλυμένη στα επιδερμικά κύτταρα των λευκών επιχειλίων ανθιδίων.