ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1955
  6. 403-405
    • M. Andreou Kotsaphti's work writting "Physiology" is presented which examines cells, the constituents of protoplasm and of nucleus. Also, the functions of the matter exchange are examined like the blood and the circulation and finally, the nervous system the sensory organ, etc.
    • Παρουσιάζεται το σύγγραμμα του κ. Ανδρέου Κοτσαύτη "Φυσιολογία", το οποίο εξετάζει τα κύτταρα, τα συστατικά του πρωτοπλάσματος και των πυρήνων. Επίσης, εξετάζονται οι λειτουργείες της ανταλλαγής της ύλης, όπως το αίμα και η κυκλοφορία και τέλος το νευρικό σύστημα, τα αισθητήρια όργανα κ.α.