1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλανόπουλος Αγγελος | Γαλανόπουλος Α Γ
  5. 1955
  6. 38-49
    • A description is made of the seismic activity in Greece during the years 1950-1953. The earthquakes type and sizes are being examined and various diagrams are made.
    • Γίνεται περιγραφή της σεισμικής δράσης στην Ελλάδα την περίοδο 1950-1953. Εξετάζεται το είδος των σεισμών, το μέγεθός τους και γίνονται διάφορα σχεδιαγράμματα.