ΑΙ ΣΤΟΜΑΤΙΚΑΙ ΣΗΠΤΙΚΑΙ ΕΣΤΙΑΙ ΩΣ ΠΗΓΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΜΕΤΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΛΥΝΣΕΩΝ

STOMATIC SEPTIC "FURNACE" AS A SOURCE OF DANGEROUS POST TRAUMATIC INFECTIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μανουσάκης, Εμμανουήλ (1898-1968)
  5. 1955
  6. 7-12
    • From observations made on post-traumatic infections of the abdominal mostly traumas, it was concluded that a very dangerous "furnace" of man's pathology is the stomatic socket from which the content of the peptic tube gets infected.
    • Από παρατηρήσεις που έγιναν σε μετατραυματικές μολύνσεις κοιλιακών κυρίως τραυμάτων προέκυψε ότι η πλέον επικίνδυνη εστία της παθολογίας του ανθρώπου είναι η στοματική κοιλότητα, απ' την οποία μολύνεται όλο το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα.