ΔΙΑΔΟΧΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979) | Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος (1874-1956)
  5. 1955
  6. 3-7
    • A " thank you " speech from the departing president and statements refering to the program by the new president for the year 1955.
    • Ευχαριστίες του απερχόμενου προέδρου και προγραμματικές δηλώσεις του αναλαμβάνοντως προέδρου για το έτος 1955.