ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΔΑ ΤΟΥ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

AN ADDRESSMENT BY THE ACADEMY'S PRESIDENT DURING THE 100TH ANNIVERSARY OF THE ATHINISI UNIVERSITY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mazarakis Alexander | Μαζαράκης - Αινιάν, Αλέξανδρος (1874-1943)
  5. 1937
  6. 45-46
    • An addressement by the Athen's Academy president for the 100 year completion of the foundation of the National and Capodistrian Universary.
    • Προσφώνηση του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών για την συμπλήρωση εκατονταετίας από την ίδρυση του εθνικού κ΄ Καποδιστριακού Πανεπιστημίου.