ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΑΖΑΡΑΚΗ

PRESIDENTIAL SPEECH ALEXANDER MAZARAKI (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Mazarakis Alexander | Μαζαράκης - Αινιάν, Αλέξανδρος (1874-1943)
  5. 1937
  6. 6-8
    • A speech by the new president of the Athen's Academy and wishes for the proper function of the foundation and the realization of it's goals.
    • Λόγος του νέου προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών και ευχές για τη σωστή λειτουργεία του ιδρύματος και την πραγματοποίηση των στόχων της.