1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1937
  6. 426-429
    • An experimental study which examines the sensitivity change of acetone's reaction analogous with the quantity of sulphurous and that is added.
    • Πειραματική μελέτη στην οποία εξετάζεται η μεταβολή ευαισθησίας της αντιδράσεως ακετόνης ανάλογα με την ποσότητα του θειώδους οξέος το οποίο προστίθεται σε αυτή.