ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΙΩΔΟΥΣ ΟΞΕΟΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΑΚΕΤΟΝΗΣ

THE EFFECT OF SULPHIROUS ACID ON THE SENSITIVITY OF THE ACETONES REACTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Megaloeconomos Ioannis G | Μεγαλοοικονόμου Ιωάννης Γ
  5. 1937
  6. 426-429
    • An experimental study which examines the sensitivity change of acetone's reaction analogous with the quantity of sulphurous and that is added.
    • Πειραματική μελέτη στην οποία εξετάζεται η μεταβολή ευαισθησίας της αντιδράσεως ακετόνης ανάλογα με την ποσότητα του θειώδους οξέος το οποίο προστίθεται σε αυτή.