ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΕΩΣ ΤΟΥ SMOLUCHOWSKY

CONCERNING SMOLUCHOWSKY'S EQUATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Doeblin W. | Doeblin W.
  5. 1937
  6. 116-119
    • Some cases and solutions of the SMOLUCHOWSKY equation are being studied.
    • Εξετάζονται περιπτώσεις και μερικές λύσεις της εξισώσεως Smoluchoqsky.