ΑΡΤΗΡΙΟΣΚΛΗΡΩΣΗ - ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ARTERIOSCLEROSIS- MODERN CONCLUSIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Konstandinidis Paris | Κωνσταντινίδης, Πάρις (1919-1999) | Konstandinidis Paris
  5. 1988
  6. 500-511
    • Arteriosclerosis causes hardening of the arteries of human with two results, ischemia and thrombosis. Examination of the three basic biological factors that cause the arteriosclerotic product or superlipidemia or arterial damage or arterial thrombosis and ways of precaution and treatment are posed.
    • Η αρτηριοσκλήρωση προκαλεί αλλοίωση των αρτηριών του ανθρώπου, με δύο συνέπειες, την ισχαιμία και την θρόμβωση. Εξετάζονται οι τρείς πρωταρχικοί βιολογικοί παράγοντες που δημιουργύν το αρτηριοσκληρωτικό προϊόν (αθήρωμα), η υπεπλιπαιμία, η αρτηριακή βλάβη, η αρτηριακή θρόμβωση και διατυπώνονται τρόποι προφύλαξης και θεραπείας.